17/11/2009
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ENNEAΜΗΝΟΥ 2009

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2009, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

• Δευτέρα 23.11.2009, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr) και της εταιρείας (www.opap.gr)

• Τρίτη 24.11.2009, δημοσίευση στον τύπο


ΑΘΗΝΑ, 17.11.2009
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.