03/05/2010
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007 - Τοποθετήσεις Διευθυντικών Στελεχών.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τον ν.3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει στο επενδυτικό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τον ορισμό-τοποθέτηση νέων Γενικών Διευθυντών ως ακολούθως:

Στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής, που συστάθηκε μετά τη διάσπαση της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργιών σε δύο Γενικές Διευθύνσεις, ήτοι τη Γενική Διεύθυνση Παιχνιδιών και τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής τοποθετείται με ημερομηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων του την 30-04-2010 ο κ. Στέλιος Χειλαδάκης.
Ο κ. Στέλιος Χειλαδάκης ξεκίνησε την καριέρα του το 1988 στις ΗΠΑ, εργαζόμενος στην Arthur Andersen & Co Sc. Από το 1993 που επέστρεψε στην Ελλάδα μέχρι και το 2003 εργάστηκε στην εταιρία Accenture ως Ανώτερος Διευθυντής, υλοποιώντας μεγάλα έργα Τεχνολογίας και Στρατηγικής για Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρίες και Οργανισμούς του Δημοσίου. Από το 2003 έως και τα τέλη του 2007 εργάστηκε ώς Διευθύνων Σύμβουλος στην EFG e-Solutions Α.Ε., θυγατρική εταιρία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ενώ από τα τέλη του 2007 έως τις αρχές του 2010 διετέλεσε International CIO στην Τράπεζα Πειραιώς.
Ο κ. Χειλαδάκης έχει σπουδάσει Μαθηματικά και Επιστήμη Υπολογιστών στο University of Illinois at Chicago καθώς και MBA στο Loyola University of Chicago.

Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης τοποθετείται με ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του την 03-05-2010 ο κ. Βενετσάνος Ρογκάκος του Ηλία.

Ο κ. Ρογκάκος έχει σπουδάσει Λογιστική και Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ και ξεκίνησε την καριέρα του το 1991 εργαζόμενος στην KPMG ως δόκιμος ελεγκτής. Το 1993 και μέχρι το τέλος του 1997 εργάστηκε στην εταιρία Σ.Η.Α Μεταξά, σε διάφορες θέσεις των οικονομικών υπηρεσιών. Από το 1998 έως το 2000, εργάστηκε ως περιφεριακός Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρεία PILLSBURY με χώρο ευθύνης την Ελλάδα, τη Μέση Ανατολή και τη Β. Αφρική. Από το 2001 και μέχρι το τέλος του 2009 εργάστηκε στον όμιλο EUROBANK, ως οικονομικός διευθυντής της OPEN24, αλλά και ως μέλος της ομάδας ανάπτυξης της Τράπεζας στη Νέα Ευρώπη.