Επικοινωνία

 

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ

Λεωφόρος Λεμεσού 128-130, Στρόβολος, Τ.Κ. 2015, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: 22 477300
Φαξ: 22 477551