Παιδεία

Οι νέοι είναι το μέλλον του τόπου μας. Η παιδεία το μεγαλύτερο τους εφόδιο για μια ζωή στηριγμένη σε αξίες και ήθος. Η ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ Λτδ στέκεται δίπλα στη νέα γενιά στηρίζοντας αρμόδιους φορείς και ενέργειες με στόχο την βελτίωση της προσφερόμενης παιδείας στους νέους μας.