Περιβάλλον

Το περιβάλλον είναι η ζωή και το σπίτι μας. Η προστασία του είναι υπόθεση όλων μας.
Η ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ, σέβεται το περιβάλλον, ενεργεί με γνώμονα την προστασία του και προγραμματίζει δράσεις και εφαρμογές για μια Κύπρο πιο καθαρή, πιο όμορφη, πιο ανθρώπινη.