Αποτελέσματα


9469η Κλήρωση    19/2/2020

ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ

8
15
17
19
28

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Κατηγορίες Επιτυχιών Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
Ι (5 σωστές προβλέψεις): 1 50.000,00
ΙΙ (4 σωστές προβλέψεις): 7 125,00
ΙΙΙ (3 σωστές προβλέψεις): 215 5,00
Σύνολο Στηλών: 14.4869468η Κλήρωση    19/2/2020

ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ

7
10
14
15
27

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Κατηγορίες Επιτυχιών Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
Ι (5 σωστές προβλέψεις): - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
ΙΙ (4 σωστές προβλέψεις): 12 125,00
ΙΙΙ (3 σωστές προβλέψεις): 218 5,00
Σύνολο Στηλών: 14.913


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ (.xls):
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Επιλέξτε τις ημερομηνίες Από - Έως, στα αντίστοιχα ημερολόγιά τους,
για να εμφανισθούν τα αποτελέσματα της περιόδου που επιλέξατε
Από:

Έως: