Αποτελέσματα


8679η Κλήρωση    20/1/2019

ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ

5
6
14
21
32

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Κατηγορίες Επιτυχιών Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
Ι (5 σωστές προβλέψεις): 1 50.000,00
ΙΙ (4 σωστές προβλέψεις): 17 125,00
ΙΙΙ (3 σωστές προβλέψεις): 209 5,00
Σύνολο Στηλών: 13.6698678η Κλήρωση    20/1/2019

ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ

7
9
12
13
24

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Κατηγορίες Επιτυχιών Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
Ι (5 σωστές προβλέψεις): - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
ΙΙ (4 σωστές προβλέψεις): 14 125,00
ΙΙΙ (3 σωστές προβλέψεις): 244 5,00
Σύνολο Στηλών: 14.185


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ (.xls):
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Επιλέξτε τις ημερομηνίες Από - Έως, στα αντίστοιχα ημερολόγιά τους,
για να εμφανισθούν τα αποτελέσματα της περιόδου που επιλέξατε
Από:

Έως: