Αποτελέσματα


10511η Κλήρωση    24/7/2021

ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ

1
4
5
11
24

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Κατηγορίες Επιτυχιών Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
Ι (5 σωστές προβλέψεις): - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
ΙΙ (4 σωστές προβλέψεις): 7 125,00
ΙΙΙ (3 σωστές προβλέψεις): 222 5,00
Σύνολο Στηλών: 11.11310510η Κλήρωση    24/7/2021

ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ

19
23
27
29
31

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Κατηγορίες Επιτυχιών Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
Ι (5 σωστές προβλέψεις): - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
ΙΙ (4 σωστές προβλέψεις): 4 125,00
ΙΙΙ (3 σωστές προβλέψεις): 178 5,00
Σύνολο Στηλών: 12.233


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ (.xls):
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Επιλέξτε τις ημερομηνίες Από - Έως, στα αντίστοιχα ημερολόγιά τους,
για να εμφανισθούν τα αποτελέσματα της περιόδου που επιλέξατε
Από:

Έως: