ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

19/1/2020

4
  
9
  
11
  
23
  
40
  
 Τζοκερ:
10

18/1/2020

8
11
14
31
44
45
 + 
10

19/1/2020

3
  
8
  
7
  
9
  
3
  
2
  
2
  

20/1/2020, 23:55

2
11
12
13
20
22
33
35
36
37

39
40
49
57
59
63
65
75
76
80

18/1/2020


4
  
9
  
21
  
25
  
12
  
11
  
16
  
7
  

20/1/2020

(21:00)
5
  
1
  
5
  

(20:00)
1
  
8
  
0
  


20/1/2020

Αρ. Κλήρωσης: 9409
5
6
7
16
17

20/1/2020

Αρ. Κλήρωσης: 9408
7
11
18
20
27

Κυριακής
(12/1/2020)

1
1
2
1
2
2
1

1
2
1
1
1
X
2

Σαββάτου
(18/1/2020)

X
2
1
1
2
2
2

X
X
X
X
1
1
2

Τετάρτης
(15/1/2020)

X
X
2
1
1
1
2

X
2
2
1
1
X
1
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

19 / 1 / 2020

4
  
9
  
11
  
23
  
40
  
Τζοκερ:
10

18 / 1 / 2020

8
11
14
31
44
45
 + 
10

19 / 1 / 2020

3
  
8
  
7
  
9
  
3
  
2
  
2
  

20 / 1 / 2020 , 23:55

2
11
12
13
20
22
33

35
36
37
39
40
49
57

59
63
65
75
76
80

18 / 1 / 2020

4
  
9
  
21
  
25
  
12
  
11
  
16
  
7
  

20 / 1 / 2020

( 20:00 )
1
  
8
  
0
  

( 21:00 )
5
  
1
  
5
  


20 / 1 / 2020


Αρ. Κλήρωσης : 9409
5
6
7
16
17


Αρ. Κλήρωσης : 9408
7
11
18
20
27

Κυριακής
( 12/1/2020 )

1
1
2
1
2
2
1

1
2
1
1
1
X
2

Σαββάτου
( 18/1/2020 )

X
2
1
1
2
2
2

X
X
X
X
1
1
2

Τετάρτης
( 15/1/2020 )

X
X
2
1
1
1
2

X
2
2
1
1
X
1
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ανακοινώνει ότι για τις υποτροφίες που προσφέρει η ΟΠΑΠ Κύπρου (βλ. Ανακοίνωση με αρ. 437), θα δοθεί παράταση στην ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων μέχρι τις 15/01/20.   5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ)

23/1/2020
€1.300.000

 


22/1/2020
€300.000

 


23/1/2020
€150.000