05/05/2014
Νέα Οργανωτική Δομή

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει τη νέα οργανωτική δομή του Ομίλου, με ισχύ από 1η Μαΐου 2014, που αποτελείται από 9 οργανωτικές μονάδες.

Σύμφωνα με τις έως τώρα αναθέσεις, ως επικεφαλής ορίζονται οι κάτωθι:

- κα Μ. Νικολαϊδου, Επικεφαλής Διοικητικής Μονάδας
- κος Μ. Houst, Επικεφαλής Οικονομικής Μονάδας
- κος P. Jendrejcik, Επικεφαλής Μονάδας Πληροφορικής
- κος J. Kottas, Επικεφαλής Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλειας
- κος P. Matejovsky, Επικεφαλής Μονάδα Marketing
- κος J. Karas, Επικεφαλής Μονάδας Πωλήσεων
- κος Α. Κουκουβίνος, Επικεφαλής Μονάδας Λειτουργίας Παιχνιδιών – Διαδικτύου

Επιπλέον, απ' ευθείας αναφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έχουν:

- κα Α. Κετεντζόγλου, Νομική Σύμβουλος / Επικεφαλής των Νομικών Υπηρεσιών,
- κα Β. Πανούση, Επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
- κ. Χ. Κωνσταντίνου, Επικεφαλής του Γραφείου Παρακολούθησης Έργων,
- κα Κ. Brandysova, Εταιρική Γραμματέας,

Τυχόν περαιτέρω αλλαγές στην οργανωτική δομή θα ανακοινώνονται κατά την εφαρμογή τους.

Αθήνα, 05.05.14
ΟΠΑΠ Α.Ε.