20/11/2014
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Payzone Hellas – Ολοκλήρωση εξαγοράς

HΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι υπεγράφη στις 19 Νοεμβρίου 2014 από την OPAP Investment Ltd. (100% θυγατρική εταιρεία) η τελική σύμβαση για την εξαγορά του 90% της Payzone Hellas A.E. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε κατόπιν παροχής των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

Αθήνα, 20.11.2014

ΟΠΑΠ Α.Ε.