30/08/2016
Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου 2016

Η  ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τη συμπλήρωση του Οικονομικού Ημερολογίου της Εταιρείας για το έτος 2016, με τα ακόλουθα:

Πέμπτη 13.10.2016: Ημερομηνία αποκοπής προμερίσματος χρήσης 2016, δηλαδή πριν την 21.10.2016 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX LargeCapστον οποίο συμπεριλαμβάνεται

Παρασκευή 14.10.2016: Ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων προμερίσματος - Record Date

Πέμπτη 20.10.2016: Έναρξη πληρωμής προμερίσματος χρήσης 2016

Η καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με ξεχωριστή ανακοίνωση της Εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 30.08.2016
ΟΠΑΠ Α.Ε.