08/12/2016
Ανακοίνωση Παραγραφής Μερίσματος Χρήσης 2010

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τους μετόχους της ότι στις 31/12/2016 συμπληρώνεται η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2010. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Οι κ.κ. μέτοχοι που δικαιούνται το μέρισμα χρήσης 2010 και δεν το έχουν εισπράξει μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Σχέσεων με Μετόχους της Εταιρίας (Λεωφόρος Αθηνών 112, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5798930, e-mail: ir@opap.gr), για την είσπραξή του.

Αθήνα, 08.12.2016
ΟΠΑΠΑ.Ε.