13/01/2017
Τοποθέτηση Νέου Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν.3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε για την τοποθέτηση της κυρίας IsabelleMoserως Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού με ημερομηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων της την 01.01.2017.

ΑΘΗΝΑ, 13.01.2017
ΟΠΑΠΑ.Ε.