20/03/2009
ΠΡΟΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Ολοκληρωμένη η νικήτρια στήλη, καθώς και η διαλογή των δελτίων θα ανακοινωθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/03/2009 και ώρα περίπου 09:00 μετά τη διεξαγωγή και των υπολοίπων αγώνων.