28/02/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 24.02.2011 ότι:

  1. Στις 22.02.2011 προέβη στην αγορά 7.893 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 120.461,66€
  2. Στις 22.02.2011 προέβη στην πώληση 19.893 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 302.418,76€
  3. Στις 22.02.2011 προέβη στην αγορά 529 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 8.146,60€
  4. Στις 22.02.2011 προέβη στην πώληση 529 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας, 8.040,80€
  5. Στις 23.02.2011 προέβη στην αγορά 1.891 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 28.949,88€
  6. Στις 23.02.2011 προέβη στην πώληση 110 Συμβολαίων Προϊόντων Δανεισμού Τίτλων ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 167.750,00€
  7. Στις 23.02.2011 προέβη στην αγορά 20.898 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 311.996,22€
  8. Στις 23.02.2011 προέβη στην πώληση 11.932 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 176.769,89€
  9. Στις 23.02.2011 προέβη στην πώληση 1.891 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 28.858,65€.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

ΟΠΑΠ Α.Ε.