13/04/2011
Δελτίο Τύπου- Διαγωνισμός για πάροχο προεπιλογή

Δυο εταιρείες επιλέγηκαν για την επόμενη φάση του διαγωνισμού για νέο τεχνολογικό πάροχο της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Δυο από τις τρεις εταιρείες οι οποίες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον στον διαγωνισμό της ΟΠΑΠ Α.Ε. για νέο τεχνολογικό πάροχο, στις 14.3.2011, συνεχίζουν στην επόμενη φάση του κλειστού διαγωνισμού. Το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. ενέκρινε την προεπιλογή των εταιρειών:

  1. ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών και
  2. Ένωση Εταιρειών GTECH Corporation – GTECH Global Services Corporation Limited

Κατά την πρώτη φάση, εξετάστηκε – όπως προέβλεπε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – η χρηματοικονομική επάρκεια και η ειδική εμπειρία των υποψηφίων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.