08/07/2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΜΚΟ

Δεν υφίσταται εντολή καταχώρισης στην ιστοσελίδα της ΜΚΟ "Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη"

Με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο και αναφορές στην Βουλή, η ΟΠΑΠ Α.Ε. επιθυμεί να καταστήσει γνωστό ότι ουδεμία εντολή διαφημιστικής καταχώρισης υφίσταται προς την ιστοσελίδα της ΜΚΟ "Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη".

Από έρευνα στα αρχεία της εταιρείας διαπιστώνεται ότι η συγκεκριμένη ΜΚΟ υπέβαλε το 2007 προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. αίτημα οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη μέρους της δαπάνης εκπαιδευτικού προγράμματος νοσηλευτών από το Ιράκ. Το πρόγραμμα, ύψους 50.000, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. τον Φεβρουάριο του 2008 και υλοποιήθηκε, όπως προέβλεπε η σύμβαση, ως το τέλος του 2008 (σ.σ. η συγκεκριμένη απόφαση δημοσιεύεται στον απολογισμό ΕΚΕ για το 2008, την οποία ο καθένας μπορεί να διαβάσει στην ιστοσελίδα Opap. gr).

Στο πλαίσιο της σύμβασης η οποία υπογράφηκε η ΜΚΟ, με πρωτοβουλία της, πρόσφερε την τιμητική αναφορά της ΟΠΑΠ Α.Ε. στα προγράμματα προβολής, δημοσιότητας και επικοινωνίας της. Συνέπεια αυτής της εθελούσιας προσφοράς ήταν η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης ενός banner της ΟΠΑΠ Α.Ε., από κοινού με τις άλλες εταιρείες οι οποίες είχαν συμβάλει στο έργο της.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.