14/11/2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2011

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

- Δευτέρα 21.11.2011,ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.athex.gr) και στην εταιρική ιστοσελίδα (www.opap.gr).

- Τρίτη 22.11.2011, δημοσίευση στον τύπο των αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2011.

- Τρίτη 22.11.2011και ώρα Ελλάδας 16:00, τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές για τα αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 της Εταιρείας.

Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.