06/07/2012
Η Ι.Ν. ΛΕΟΥΣΗΣ (JNL+) αναλαμβάνει τη διαφήμιση της εταιρικής εικόνας και η TEMPO OMD HELLAS τη διαχείριση του συνολικού κονδυλίου για την αγορά χώρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την ανάδειξη της Ι.Ν. ΛΕΟΥΣΗΣ (JNL+) ως αναδόχου του διαγωνισμού για την επικοινωνιακή υποστήριξη της εταιρικής εικόνας της για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με μονομερές δικαίωμά της για παράταση έως ένα (1) επιπλέον έτος.

Επίσης, αποφάσισε την ανάδειξη της εταιρείας TEMPO OMD HELLAS ως διαχειρίστριας του συνολικού κονδυλίου της για την αγορά χώρου και χρόνου στα ΜΜΕ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με μονομερές δικαίωμά της για παράταση έως ένα (1) επιπλέον έτος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.