29/08/2012
ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

€ 100.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 36ο Διαγωνισμό της 02-03/09/2012.