03/12/2012
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Κατατέθηκε από το consortium στην οποία μετέχει η ΟΠΑΠ ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς για τα κρατικά λαχεία

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι, το Consortium των Εταιρειών:

1. OPAP INVESTMENT LIMITED

2. LOTTOMATICA GIOCHI E PARTECIPAZIONI S.r.l.

3. INTRALOT LOTTERIES LIMITED

4. SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.à.r.l

κατέθεσε σήμερα, 30/11/2012, στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το φάκελο Α, όπως προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών του διεθνούς δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και εν γένει διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων για περίοδο 12 ετών.

Διευκρινίζουμε ότι ο φάκελος Α αφορά την τεχνική προσφορά και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ θα ακολουθήσει (στις 10 Δεκεμβρίου) και η κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

ΟΠΑΠ Α.Ε.