09/09/2013
Αποχώρηση Γενικού Διευθυντή Πληροφορικής

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Στυλιανός Χειλαδάκης του Γεωργίου, αποχώρησε από τη θέση του Γενικού Διευθυντή Πληροφορικής στις 30.08.2013. Η Εταιρεία ευχαριστεί τον κο Χειλαδάκη για τις υπηρεσίες του.

ΑΘΗΝΑ, 02.09.2013
ΟΠΑΠ Α.Ε.