26/01/2010
Ορισμός μελών Δ.Σ. για την εποπτεία του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τον Ν.3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.05 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα την ανάθεση της εποπτείας του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας στο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κα Ευθαλία Σιαμάνη, συνεπικουρούμενη από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Βρυώνη. Καθήκοντα γραμματέως θα ασκεί η υπάλληλος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου κα Όλγα Παππά.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 26/01/2010
ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.